top of page

BODY DE-ARMOURING

Gedurende ons leven ervaart ieder mens een bepaalde vorm van trauma, sterke pijnlijke emoties die we op onszelf niet kunnen verwerken.

Trauma's zijn onverwerkte emoties die grote gebeurtenissen kunnen zijn zoals verlies, ongeval, geweld, (emotioneel) misbruik, enz... maar wat vaker voorkomt is vooral een opeenstapeling van meerdere kleinere traumatische ervaringen die we bij onszelf op het moment niet zo bewust traumatisch ervaren. Ze nestelen zich laagje per laagje in ons onderbewustzijn en laten fysieke sporen na in ons lichaam.

We hadden vaak niet de steun in onze omgeving of door onze (emotioneel onbeschikbare) ouders om dit op te vangen. Vooral als kind hadden we niet de capaciteit om hier heel bewust of alleen mee om te gaan. Ook onze historie in onze familielijn zorgt ervoor dat wij uit onze vorige generaties bepaalde trauma gerelateerde energie meedragen, want dit door via het DNA doorgegeven en zal altijd deel uitmaken van ons.

Dit maakt iedereen mee in zijn leven en dit maakt ons ook 'mens' , hier zijn geen uitzonderingen op en dat is perfect normaal

Trauma en pijnlijke ervaringen slaan we als imprints op in ons pijnlichaam. Die imprints zetten zich vast in onze spieren, botten en vooral in ons bindweefsel.

Rondom specifieke zones in het lichaam die vabaar zijn voor deze imprints, kan dit letterlijk tot centimeters dikke harde plekken leiden, die zich als een schild rondom ons lichaam vormen. Het harnas beschermt ons tegen de emotionele pijn die gelinked is aan het trauma. Hierdoor gaat het lichaam deels op slot, de energie kan niet meer vrij stromen en onze levensenergie stagneert of blokkeerd in het slechtste geval. Het lichaam verliest een deel van zijn zelfherstellend vermogen en dat manifesteerd zich in onbalans op meerdere niveau's.

MOGELIJKE GEVOLGEN VAN TRAUMA

 

Verharding van je spier- en bindweefsel heeft een flinke impact op zowel fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Het kan leiden tot onbewuste zelf-saboterende en zelfdestructieve patronen. Tegenslag in je leven, moeite met het volbrengen van doelen, gevoel van zwaarte, angst in relaties, boosheid of frustratie, schaamte, wantrouwen, chronisch geldtekort, etc. kunnen manifestaties zijn van een inwendig pantser. Zolang het pantser blijft, kunnen deze patronen zich blijven herhalen. We worden getriggerd in ons dagelijks leven als er zich situaties voordoen waar we terug in contact komen met deze pijn of emotie, omdat deze nog vast gehouden wordt in ons lichaam. Verschillende chronische aandoeningen en fysieke ongemakken zijn ook gevolgen van deze blokkades in het lichaam. Vaak heeft de tradionele medische wereld hier geen kennis over of antwoord op en wordt er 'niks gevonden' bij onderzoek. De stap naar het onderdrukken van zulke ongemakken of symptomen wordt dan genomen door medicatie voor te schrijven i.p.v. verder te gaan om de oorzaak van het probleem te transformeren.

DE SESSIE

 

Bij de-armouring ligt de focus op het opzoeken en het ontmantelen van het pantser in je pijnlichaam. In dit proces ga ik intuïtief te werk. Samen gaan we op zoek, naar waar (emotionele) pijn zich in jouw lichaam heeft vastgezet. Door deze te erkennen, te doorvoelen, te omarmen en daar tijdens de behandeling bewust naar toe te ademen, kan de vastgezette pijn loskomen en getransformeerd worden. Eerst in het fysieke lichaam, dan in het emotionele lichaam en vervolgens in het energetische lichaam.

Een de-armouring sessie kan veel bij je losmaken. Oude emotionele pijn, verdriet, boosheid, schaamte maar ook vreugde, opwinding of genot kan zich openbaren.

Het is essentieel dat de energie die zich toont of gevoeld wordt, kan naar buiten komen via geluid of bewegingen. Alles wat zich aandient, is welkom en mag vrij geuit worden. Laat de wijsheid van je lichaam hierin jouw gids zijn. Voelen wat er gevoeld wil worden, erbij blijven, er naar toe ademen, ook al begrijp je misschien niet precies wat er gebeurt. Je adem is heel belangrijk en ik help je er tijdens de sessie je daarvan bewust te blijven.

Enige voorbereiding door middel van breathwork of stembevrijding kan heel gunstig zijn als men diep in het de-armouringsproces wil duiken.

Door de emoties er volledig te laten zijn en er ruimte aan te geven, kunnen ze oplossen en transformeren. Op deze manier worden oude krampachtige verbindingen verbroken en kan de levensenergie weer vrij stromen.

BG Gold 3.png

EEN DIEP PROCES

 

Een body de- armouring kan een diep proces in jou op gang brengen. Dat proces houdt niet per se op bij het einde van de massage. Ook (en vooral) wanneer je naar huis gaat kan het doorwerken. Het kan dat je je tijdens en/of na de sessie super stromend en heerlijk voelt. Maar het kan ook dat oude (emotionele) pijn naar boven komt en dat die ook na afloop nog voelbaar is en dat er een periode van integratie zich aandient. Neem ruimte voor dit proces in een prikkelloze omgeving voor jezelf.

Het is goed om je te realiseren dat het proces van vrijer worden en het afpellen van het harnas meestal in stapjes gaat.

Meerdere sessies kunnen nodig zijn om tot de levensenergie weer vrijelijk te voelen stromen.

Na de 1ste sessie volgt er steeds een telefonisch opvolg gesprek om de integratie te bespreken en zal ik ook eerlijk feedback geven of ik zelf ook voel of je klaar bent om te volgende stappen te ondernemen, of dat er misschien een andere richtig nodig is om eerst in te gaan.

DE BEHANDELING

 

Een 1ste sessie zal meestal starten met een diepe ontspannende massage om te verbinden en een veilige staat van zijn te bereiken. Het buik en bekken gebied wordt eerst losgemaakt om daarna dieper te gaan werken. Door middel van een diepe, zeer trage massage ga ik op zoek naar verhardingen in het bindweefsel en bepaalde drukpunten en eens gevonden, worden deze losgemaakt. Deze gebieden kunnen heel gevoelig zijn en de behandeling kan pijnlijk ervaren worden, het is heel belangrijk om te weten dat er nooit een pijngrens zal overschreden worden in dit process en we in communicatie blijven over deze grens.

Een de-armouring kan over het gehele lichaam plaatsvinden en verschillende gebieden houden verband met verschillende soorten trauma.

We werken vooral op de zone's van de energiecentra, alsook het diafragma, de liezen, de heupen, de psoas, de keel en de kaken.

Als men een dieper process wil aangaan kan de de-armouring ook rondom de geslachtsdelen plaatsvinden, aangezien hier bij de meeste mensen veel trauma en spanning wordt vastgehouden op de 1ste en 2de chakra's is dit bijzonder efficient. Dit gebeurt echter enkel wanneer er een vertrouwensband is tussen therapeut en client en er reeds ervaring is met body de-armouring bij de client. Een de-armouring rondom de geslachtsdelen kan enorm intens en bevrijdend zijn niet enkel op emotioneel vlak... maar doordat er trauma en spanning verdwijnt, kan men hierdoor meer genot ervaren in het fysieke lichaam en een makkelijkere orgastische staat bereiken.

VOOR WIE?

De-armouring is voor degene die echt de diepte in wil en opgeslagen trauma in de verschillende lagen wil gaan ontdekken, accepteren en transformeren.

De-armouring werkt openend, is uitdagend maar ook zeer passend in jouw proces van zelfliefde, overgave en eigen dieptes ontginnen.

De- armouring is voor jou die de reis naar binnen volmondig omarmt en aangaat.

Op fysiek vlak realiseren we diepe en permanente ontspanning in verschillende delen van het lichaam, dit zal zorgen voor onder andere makkelijkere en diepere ademhaling, meer gevoel, rust en genot ervaren, minder pijn, ongemakken of chronische aandoeningen waarnemen. Een traject in De-Armouring zal er ook voor zorgen dat je je lichaam beter leert kennen, dichter bij jezelf komt en je heel bewust wordt wat er allemaal aanwezig is dat liefdevolle aandacht mag krijgen.

Hoe meer het lichaam ontspannen is, hoe meer je ware zelf zich thuis voelt en de ruimte heeft om met het volledige lichaam in balans te zijn ipv slechts stukjes ervan.

TANTRISCHE DE-ARMOURING

 Mensen die reeds ervaring hebben in Tantra of die zich klaar voelen om intiemer te werken kunnen een Tantrische De-Armouring sessie aanvragen.  Het Tantrisch lichaamswerk vormt een zeer mooie harmonie met het werk dat in een De-Armouring sessie plaatsvindt. Het is zowaar een dans van Yin & Yang, de vrouwelijke en mannelijke aanpak die mag samenkomen en elkaar versterkt. Door de krachtige activatie en stroming van ons lichaam door middel van onze seksuele energie, kunnen we veel makkelijker en dieper in het lichaam gaan werken als we ervoor kiezen om release werk te gaan doen. Het potentieel van zulke sessies is groter dan klassieke de-armouring zolang men openstaat en klaar is om op deze manier te werken. We overleggen steeds samen of dit past bij je, deze intake sessie van 4,5u kan je enkel op aanvraag boeken na een telefonische intake.

bottom of page